Các các nhân, tổ chức có nhu cầu đặt quảng cáo trên Khoai TV vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn.

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo